Privacyverklaring van Ceauture B.V.

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Ceauture B.V., hierna te noemen: “Ceauture”. Ceauture is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81157258 en is statutair gevestigd aan de Singel 89 te (3311 PB) Dordrecht. In dit document wordt uitgelegd hoe Ceauture omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Ceauture betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wat doet Ceauture

Ceauture is een online retailplatform dat zich richt op de verkoop van jeans. Ceauture onderscheidt zich in de markt door een nauwkeurige meting te geven waardoor u nooit meer de verkeerde maat bestelt. Ceauture gebruikt hiervoor software, die je perfecte maat berekent nadat je een bodyscan hebt gemaakt met je eigen telefoon.

 

Persoonlijke gegevens verkrijgen

Als u gebruik maakt van de diensten van Ceauture, verstrekt u Ceauture een aantal persoonsgegevens of worden uw persoonsgegevens verkregen in het kader van de bestelling die u plaatst. Onder persoonsgegevens worden verstaan ​​alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Ceauture verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Andere persoonlijke gegevens die u persoonlijk verstrekt.

Als u onze Maat-ID-service gebruikt, moet u enkele aanvullende gegevens verstrekken. Het gebruik van deze service is optioneel. De aanvullende gegevens die wij van u vragen, zijn uw:

 • Leeftijd;
 • Hoogte;
 • Gewicht;
 • Een video van jou (bodyscan), deze wordt direct verwijderd nadat je maat-ID is aangemaakt.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Ceauture worden verwerkt, worden gebruikt voor:

 • Contact met u opnemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en diensten en de levering daarvan;
 • Het leveren van onze diensten (zoals het bepalen van uw perfecte maat) en het thuisbezorgen van de producten;
 • Een account aanmaken waar u uw bestellingen kunt bekijken en uw maat-ID kunt opslaan;
 • Verbeteren van de dienstverlening en/of de producten;
 • Betalingen verwerken;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Ceauture;
 • Marketing- en communicatie-uitingen mogelijk maken (zoals nieuwsbrieven);
 • Verbeteren van de website door analyse van bezoekersgedrag op de website;
 • Het mogelijk maken van de uitwisseling van gegevens met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Basis van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk op basis van de volgende gronden: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst, (iii) (uitdrukkelijke) verkregen toestemming van betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Tijdens de dienstverlening door Ceauture worden persoonsgegevens verwerkt. Ceauture verwerkt uitsluitend gegevens die Ceauture nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over jou en jouw gebruik van de dienst heeft verzameld. Grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met Ceauture bent aangegaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt tijdens bezoeken aan de website https://ceauture.com/ indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Noodzaak van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening. De door Ceauture aangeboden diensten kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder de verwerking van uw persoonsgegevens.Zonder de bodyscan is bijvoorbeeld uw maat niet precies te bepalen. Wilt u liever geen bodyscan maken, dan is het mogelijk uw maat te bepalen aan de hand van een vragenlijst. In dat geval wordt er alsnog een Maat-ID gemaakt op basis van de door u ingevulde gegevens. Een ander voorbeeld is dat uw bestelling niet bezorgd kan worden als Ceauture uw adres niet mag gebruiken, of uw adres niet mag delen met de bezorgdienst. Indien voor bepaalde doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig is, dient u hiervoor apart toestemming te geven. Dit geldt bijvoorbeeld als je een bodyscan maakt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, zal deze besluitvorming worden uitgevoerd door computersystemen en/of computersoftware zonder menselijke tussenkomst. Een voorbeeld hiervan is het verkrijgen van een Size-ID door middel van een bodyscan of handmatig ingevulde gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die worden gebruikt op het moment van de geautomatiseerde besluitvorming. Indien blijkt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, komt de schade die hieruit voortvloeit voor uw rekening en risico. Onder schade wordt mede verstaan ​​het niet uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van onjuiste gegevens, dan wel het niet tijdig of niet correct uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van onjuiste gegevens.

 

Bewaartermijn

De door Ceauture verwerkte persoonsgegevens worden conform de relevante wet- en regelgeving bewaard. Indien op grond van wet- of regelgeving een langere bewaartermijn noodzakelijk is, worden de persoonsgegevens conform deze eisen langer bewaard. Geen van de (verkregen) persoonsgegevens wordt langer bewaard dan strikt noodzakelijk. U kunt apart toestemming geven voor het opslaan van uw Maat-ID. Nadat uw Maat-ID is aangemaakt, wordt de bodyscan niet meer opgeslagen en kan deze op geen enkel moment door iemand anders dan u persoonlijk worden bekeken. Met toestemming blijft de Maat-ID beschikbaar in uw account en kunt u deze op elk moment persoonlijk verwijderen.

 

Verwerking door derden

Ceauture deelt persoonsgegevens alleen met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden niet verkocht. Ceauture kan een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens met derden te delen. Indien persoonsgegevens worden gedeeld met derden, wordt hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. Persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende derden:

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn financiële gegevens.
 • De bezorgdienst ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contactgegevens en NAW-gegevens.
 • De softwareleveranciers ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contactgegevens en NAW-gegevens, financiële gegevens, rekeninggegevens, locatiegegevens en de Maat-ID.
 • De bezorgdiensten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn NAW-gegevens.
 • De Boekhouder ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contactgegevens en NAW-gegevens en financiële gegevens.

 

Persoonlijke gegevensbeveiliging

Ceauture neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsmede de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de variërende risico's met betrekking tot waarschijnlijkheid en ernst van de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen treft om een ​​op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen De gegevens die worden opgeslagen en gehost in een datacenter dat minimaal TIER III gecertificeerd is en is ingericht in Nederland.

 

Algemene voorwaarden van Ceauture

Door de website en/of de App te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website en in de App. Ceauture behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van haar producten en diensten, dan wel de Algemene Voorwaarden, te wijzigen. Ceauture aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door of voortvloeit uit het gebruik van haar producten en/of diensten. Het gebruik van de producten en/of diensten is geheel voor eigen rekening en risico. Aan de inhoud van de advertenties kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website en/of in de App zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Ceauture voor zover deze niet van derden zijn.

 

Cookieverklaring

Ceauture gebruikt technische en functionele cookies voor de optimalisatie van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website worden meegestuurd om de gebruikerservaring van de bezoekers efficiënter te maken. In overeenstemming met de wet is het Ceauture toegestaan ​​cookies op uw apparaat op te slaan, indien deze cookies strikt noodzakelijk zijn om het gebruik van de website mogelijk te maken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. We raden je aan om de cookies die verband houden met de gebruiksvriendelijkheid van de website te accepteren. De bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid.

De cookies die Ceauture gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer waardoor er geen toestemming gevraagd of gegeven hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website op de beste manier bekeken kan worden, of zodat de website bereikbaar blijft (load-balancing) en ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst ( niet volgen).

Op de website van Ceauture worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. We houden geen informatie bij over wat u op internet doet. Het is mogelijk dat Google Analytics op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is om toegang te geven tot deze gegevens. Hierdoor kan Ceauture geen informatie koppelen aan een natuurlijk persoon.

Bovendien maakt Ceauture gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekgedrag op de website bijgehouden op basis waarvan een profiel wordt gegenereerd. Het profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke en is uitsluitend bedoeld om de advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen via 'Support' als je hier vragen over hebt.

 

Gebruik van sociale media

Ceauture gebruikt cookies van derde partijen voor de optimalisatie van de website. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derde partijen, die op de website worden getoond. Onder derden worden verstaan ​​Google Analytics en Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google en YouTube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u de website van Ceauture bezoekt, is het mogelijk dat er direct Social Media cookies worden geplaatst.Voor wat betreft de cookies van Social Media partijen en de gegevens en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Ceauture u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en moet u toestemming geven voor de cookie. Doe je dat niet, dan kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat de website minder efficiënt werkt. U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat uw browser zowel alle cookies als de cookies van een derde partij/derden weigert. U kunt ook de geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor dient u via voorkeuren de instellingen van uw browser aan te passen en kunt u vervolgens de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

 

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, indien dit het geval is, inzage te krijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht op rectificatie van en aanvulling op onjuiste gegevens.

 • Recht op wissen;

Een betrokkene moet de hem/haar betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging laten wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Ceauture.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;

Een betrokkene heeft het recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens, die hij/zij aan Ceauture heeft verstrekt, in een gestructureerde, aanvaarde en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens ook aan Ceauture over te dragen zonder dat verhinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de gegevens zijn verstrekt.

 • Het recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens, inclusief profilering op basis van deze bepalingen. Ceauture zal de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene in verband met het uitoefenen, instellen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Klacht

Als je een klacht hebt over de manier waarop Ceauture met jouw persoonsgegevens omgaat, of als je een van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen via de website of via de App onder ‘Support’. Ceauture verzoekt u tevens een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen om er zeker van te zijn dat u een recht wilt uitoefenen. Daarbij kunt u ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en MRZ (machine readable zone with onderstaande nummers) zwart maken. Ceauture zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen van de Privacyverklaring

Ceauture kan de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie zal op de Website en in de App worden gepubliceerd.Houd daarom altijd de meest recente versie op de website in de gaten. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de manier waarop wij de reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de app.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 26 mei 2021.

 

.